GARANTIJAS NOTEIKUMI

Visām www.dzirdescentrs.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.

Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

 • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);

 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;

 • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis korpuss, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

 • ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;

 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;

 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos

 • ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota – baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm.

 • ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);

 • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:

 • dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas kartes norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas karti) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu;

 • nogādā preci SIA Labākas Dzirdes Centrs klientu apkalpošanas centrā (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);

 • zvanīt pa tālruni 205-502-86, kur pircēju uzklausīs kāds no Labākas Dzirdes Centrs darbiniekiem un ieteiks labāko risinājumu.

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@dzirdescentrs.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Brīvības ielā 169, Rīga, LV-1012. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

 • iesnieguma iesniegšanas datumu;

 • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

 • Informācija par strīdu risināšanas procesu: ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

 • Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

 • Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

 

NOTEIKUMI PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU

 Atteikuma tiesības:

 1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

 2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

 3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA Labākas Dzirdes Centrs, faktiskā adrese Brīvības iela 83, Rīga, LV-1001, tālruņa numurs: 20550286, e-pasta adrese: info@dzirdescentrs.lv par lēmumu atteikties no šā līguma.

 4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

② Atteikuma radītās sekas:

 1. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, izņemot komisijas, kas saistītas ar preču apmaksu un piegādes izmaksas, ne vēlāk kā 14dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

 2. Jums preces jānodod SIA Labākas Dzirdes Centrs klientu apkalpošanas centrā – Brīvības iela 83, Rīga, LV-1001, tālruņa numurs: 20550286, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs arī preces nosūtīsiet atpakaļ uz adresi Brīvības iela 83, Rīga, LV-1001, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA Labākas Dzirdes Centrs par precēm, kas sūtītas ar kurjeru, pa pastu vai ar pakomatu to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA Labākas Dzirdes Centrs klientu centru, izmantojot kurjeru, pastu vai pakomatu, SIA Labākas Dzirdes Centrs konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, SIA Labākas Dzirdes Centrs klientu apkalpošanas centru.

 3. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

 4. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

③ Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

 1. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255“Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

 • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

 • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ

 • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām.

 1. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu 20550286vai sūtiet e-pastu: info@dzirdescentrs.lv

 1. Interneta veikalā www.dzirdescentrs.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA Labākas Dzirdes Centrs pa epastu: info@dzirdescentrs.lv, tel. 20550286, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.